LGD – ciąg dalszy

Czas zając się z kontynuacją tematu o LGD, bowiem doszły nowe fakty, coś się tam ruszyło ale generalnie jestem zobowiązany do wyjaśnienia wielu rzeczy, które nadają zupełnie inny sens sprawy.

Prolog

O Lokalnych Grupach Działania wspomniałem w tym temacie, w którym podzieliłem się z wątpliwościami odnośnie funkcjonowania takich projektów, czy w ogóle jest sens działania. Wysłałem także maila do prezesa stowarzyszenia Z Nami Warto z prośbą o wyjaśnienie całego zamieszania – odpowiedz otrzymałem również drogą elektroniczną tuż na drugi dzień.  Już wtedy miałem napisać wyjaśnienie, ale pod wpływem różnych obowiązków, po prostu wyleciało mi z głowy.
Temat został poruszony przez gazetową wersję Wiadomości Wrzesińskich (czyżbym był inspiracją dla pani redaktor, Marzeny Zbierskiej?), artykuł znajduje się także w wersji elektronicznej – dzięki panie Filipie! I faktycznie na stronach w/w stowarzyszenia, można znaleźć bardziej aktualne informacje.

Najwazniejsze informacje

Na początek wypunktuję najważniejsze informacje, zawarte w odpowiedzi pana prezesa:

 • Preferowaną formą organizacyjną pilotażowego programu Leader+ była fundacja (krótki czas stworzenia).
 • Niestety Leader+ był realizowany z poślizgiem, toteż dotacje były dość spóźnione.
 • Po wyczerpaniu środków przewidzianych na działanie w/w programu, nie można było dalej kontynuować
 • Środki te były wydawane tylko i wyłącznie na tzw. działalność miękką (tj.warsztaty, szkolenia, imprezy integracyjne)
 • Po upływie terminu, powstała nowy program przewidziany na lata 2007-2013, a wraz nim nowa wizja LGD i Leadera
 • Dopiero w 2009 roku polskie przepisy stały się spójne i pełne
 • Nowy program zaleca już inną formę organizacyjną – stowarzyszenie specjalne, na które składają się trzy sektory: publiczne, gospodarcze i społeczne

  • Fundacja Tutaj Warto należy do sektora społecznego, zatem stanowi integralną część stowarzyszenia
 •   Gminy stają się pełnoprawnymi członkami stowarzyszeń

  • Zatem program będzie obejmować obszar i zamieszkaną tam ludność
  • Liczba ludności * określona stawka = Budżet, wykorzystany do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LSR.
  • Nadzór nad stowarzyszeniami pełni Marszałek województwa
  • Wszelkie umowy są zawierane na linii LGD – Samorząd województwa
  • W skład LGD Z Nami Warto weszły: Pyzdry, Kołaczkowo i Września (obszar wiejski)
 • Dopiero w grudnio dostaną przyznane finanse na działalność w 2009 roku (procedury, sic!).

  • ~5 mln zł na wdrażanie LSR
  • 1.2 mln zł na funkcjonowanie
  • >100 000 zł na współpracę z innymi LGD

Pomimo wszelkich starań, uproszczeń w polskim systemie prawa, to wciąż istnieją przeszkody, które skutecznie blokują wszelkie oddolnie inicjatywy, co za tym idzie – zniechęcają mieszkańców wsi do podjęcia jakichkolwiek działań.

Aktualnie działania LGD Z Nami Warto

Artykuł p.Marzeny Zbierskiej należy potraktować jako uzupełnienie do informacji, jaką zamieścili członkowie stowarzyszenia – jak dlamnie, bardzo ważne uzupełnie.

Zatem:

 • 600 000 zł ? odnowa i rozwój wsi (remont i wyposażenie świetlic i plac zabaw)
 • 100 000 zł ? małe projekty (uzupełnienie wyposażenia świetlic / plac zabaw)
 • Został wytypowany jedyny projekt w ramach działalności pozarolniczej

  • Celem jest osiągnięcie dodatkowych dochodów poza rolnictwem
  • Możliwości przebudowy gospodarstwa na cele agroturystyki
  • 100 000 zł otrzyma mieszkanka Czeszewa,
  • 50 000 zł zostaje rozdysponowane w następnym roku.
  • Odbiorcą projektu może być każdy rolnik, poszukujący dodatkowych źródeł poza rolnictwem (gastronomia, hotelarstwo, agroturystyka)
  • Przykłady

   • wakacyjne punkty gastronomiczne
   • wypożyczalnia sprzętów wodnych (kajaki, rowery, łódki)
   • spływ z punktu A do B 
 • Także tzw. mikroprzedsiebiorstwa (jedno-os, własna) mogą liczyć na dotacje z programu

  • działają na objętym obszarze wiejskim
  • stwarzają nowe miejsca pracy na wsiach

Przyczyn tak małego zainteresowania, co skutecznie zmiejsza wydajność wykorzystania z przyznanych dofinansowań, jest wiele:

 • brak konkretnych gwarancji otrzymania dotacji na 2007-2013
 • brak informacji nt przyznania dotacji, co blokuje udział w innych konkursach
 • brak dobrej kampanii informacyjnej

Nadzieja

Widać, że stowarzyszenie działa z pełną parą, pomimo braków środków (które dostaną dopiero w grudniu), przygotowując wiele projektów do ostatniej fazy wdrażania. Oby efekty ich działalności wkrótce zaowocowały, bo będą stanowić wzór i źródło inpiracji dla innych, mających ciekawe pomysły na życie.
Jak juz wspomniałem, wymaga to dobrej i skutecznej kampanii reklamowej, docierającej do każdego mieszkańca, niezależnie od środka komunikacji.

Sam zostałem zachęcony do skorzystania z szansy, jakie daja właśnie te dofinansowania, a które mogę wykorzystac np. w rowerowej turystyce. Bardzo zacne, jednak brak mi odwagi i wiedzy, abym mógł to wykorzystać, choćby obowiązki związane z pracą inżynierską nie pozwalają mi na pełny angaż w nowych projektach. Nie oznacza to, ze nie wrócę do tej sprawy. 
W każdym bądz razie będę uważnie śledził wszelkie poczynania LGD i realizacje poszczególnych projektów, na których być może będę się wzorował. Zobaczymy co czas przyniesie.

%d bloggers like this: